Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi ir noteikti saskaņā ar LR Civillikumu un sabiedrībā vispārpieņemtajām uzvedības normām.

 1. Par Pasākuma norisi un saturu atbildīgs ir Pasākuma rīkotājs.
 2. Apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām mantām.
 3. Apmeklētājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par nodarīto materiālo zaudējumu SIA „Dzintaru koncertzāle”.
 4. Dzintaru koncertzālē apmeklētāji drīkst ierasties tikai uzrādot atbilstošu ieejas biļeti vai ielūgumu. Ieejas biļeti vai ielūgumu jāsaglabā līdz Pasākuma beigām.
 5. Apmeklētājam jāsēž tikai biļetē vai ielūgumā norādītajā vietā un pēc SIA „Dzintaru koncertzāle” darbinieku lūguma jāuzrāda ieejas biļete vai ielūgums.
 6. Apmeklētājiem jāievēro SIA „Dzintaru koncertzāle” darbinieku norādījumi.
 7. Apmeklētājiem Dzintaru koncertzāles teritorijā aizliegts:
 • ierasties alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā;
 • ienest ēdienus vai dzērienus stikla traukos, plastmasas pudelēs, skārda bundžās;
 • ienest asus priekšmetus, ieročus;
 • smēķēt skatītāju zālē un smēķēšanai neparedzētās vietās;
 • teritorijā iegādātos ēdienus un dzērienus skatītāju zālē ienest aizliegts;
 • ienest foto un video kameras;
 • fotografēt vai filmēt pasākumu bez saskaņošanas ar Pasākuma rīkotāju;
 • apmeklēt Pasākumu nepiemērotā apģērbā ( peldkostīmā, pludmales čībās, pludmales šortos, u.c.);
 • ievest dzīvniekus;
 • iebraukt ar velosipēdiem un skrituļslidām;
 • ienest personīgos saliekamos krēslus.
 1. Par iekšējās kārtības neievērošanu, SIA „Dzintaru koncertzāle” darbiniekiem ir tiesības izraidīt apmeklētāju no Dzintaru koncertzāles teritorijas.