Projekti

Projekta nosaukums: Daudzveidīgas koncertprogrammas nodrošināšana Dzintaru koncertzālē pēcpandēmijas apstākļos 2022. un 2023. gadā.

Projekta nr. 13.1.4.0/22/I/006

Projekta mērķis:
Pēcpandēmijas periodā sekmēt pielāgošanos jaunajiem apstākļiem, tādējādi pozitīvi ietekmējot Jūrmalas kultūrvides atjaunošanos un saglabājot darbavietas koncertzālē, veicināt daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Galvenās projekta darbības:
1. Kultūras institūcijas “Dzintaru koncertzāle” 2022. gada mākslinieciskā pasākumu plāna īstenošana;
2. Kultūras institūcijas “Dzintaru koncertzāle” 2023. gada mākslinieciskā pasākumu plāna īstenošana;
3. Projekta vadības personāla un īstenošanas personāla nodrošināšana.

Plānotie rezultāti:
Attīstīti divi jauni pakalpojumi.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 550 000 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% un valsts budžeta finansējums 15%.

Projekta ilgums: 15 mēneši

Publikācijas datums: 12.10.2022