Ziemassvētku festivāls. Pareizticīgo Ziemassvētki. Gruzīnu daudzbalsīgie dziedājumi

Dalībnieki:
Latvijas Radio koris,
Diriģents Sigvards Kļava

Programmā:
Zaharija Paliašvili. Gruzīnu sakrālie dziedājumi pēc sv. Jāņa Zeltamutes dievišķās liturģijas, garīgās himnas.

Ziemassvētku festivāla noslēgums 7. janvārī plkst. 19.00 sakrīt ar laiku, kad pareizticīgo pasaule svinēs Ziemassvētkus. Latvijas Radio koris Sigvarda Kļavas vadībā tradicionāli atskaņos programmu ‘‘Pareizticīgo lūgšanas un dziedājumi’’, šoreiz pievēršoties gruzīņu garīgajai mūzikai.

Unikālā gruzīnu polifonās dziedāšanas tradīcija ir iekļauta UNESCO mantojumā – tā pastāvēja jau pirms kristietības ieviešanas un vēl šodien ir neatņemama Gruzijas kultūras sastāvdaļa. Gruzīņu sirds dāsnums, garīgais spēks un Kaukāza kalnu majestātiskums caurstrāvo arī viņu garīgos dziedājumus, kas ar savu dievišķo skaistumu paceļ pāri ikdienībai.

Koncertā dzirdēsim gruzīņu garīgos dziedājums. Skanēs arī lappuses no gruzīņu akadēmiskās mūzikas pamatlicēja Zaharija Paliašvili ‘‘Jāņa Zeltamutes liturģijas’’. Aranžējot Kahetijas reģiona senos tradicionālos dziedājumus daudzbalsīgam korim, Paliašvili vēlējās, lai ar to gruzīņu mūzika sasniegtu klausītājus ne tikai Gruzijā, bet arī citās slāvu zemēs. Kopš publicēšanas 1911. gadā Jāņa Zeltamutes liturģija ilgus gadus bija aizmirstībā, bet pēdējās desmitgadēs šis opuss piedzīvojis atdzimšanu, koriem pasaulē novērtējot Paliašvili mūzikas dziļumu un neatkārtojamo kolorītu.

Aptuvenais koncerta ilgums: 1 stunda 20 minūtes

Uzzini pirms citiem!

Par mums raksta