MUZIKĀLĀS PASAKAS MAZAJIEM. Latvju rakstu grāmatiņa

Par putniem un zvēriem, puķēm un kokiem, ļaudīm un viņu dzīves gājumu senajos laikos.

Ar tautas dziesmām, dejām un tautas mūziku.

Dalībnieki: 

TDA “Zelta Sietiņš”

Grupa “Raxtu Raxti”:

Kristīne Kārkle-Kalniņa (balss, vijole, kokle)

Marts Kristiāns Kalniņš (balss, harmonijs, taustiņi)

Edgars Kārklis (balss, dūdas, akordeons, stabule)

Karina Bērziņa – teicēja

Uzzini pirms citiem!

Par mums raksta